Website Chính phủ: Giới thiệu Chỉ số Công lý năm 2012

(Chinhphu.vn) – Ngày 6/11, Hội Luật gia Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tổ chức giới thiệu Chỉ số Công lý năm 2012.

Đây là một công cụ định lượng được xây dựng để chuyển tải ý kiến và đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của các định chế Nhà nước trong việc đảm bảo công lý và các quyền cơ bản trên thực tế.

Tại hội nghị, nhóm nghiên cứu đã đưa ra những đề xuất cụ thể giúp thành phố Đà Nẵng nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung trong chỉ số công lý.

Cụ thể, TP cần rà soát về thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại hành chính để đảm bảo giải quyết hiệu quả và rút ngắn thời gian thụ lý; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân; nâng cao hơn nữa thái độ và phong cách chuyên nghiệp của cán bộ nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình; rà soát việc thực thi các chính sách xã hội với người nghèo, người nhập cư và các nhóm yếu thế để đảm bảo tốt hơn công bằng xã hội.

Lưu Hương

http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Gioi-thieu-Chi-so-Cong-ly-nam-2012/184928.vgp

 

Viết một bình luận