VOV: Hội thảo Giới thiệu báo cáo về Chỉ số công lý

(VOV5) – Hội thảo giới thiệu báo cáo “Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012” diễn ra ngày 11/11, tại thành phố Cần Thơ, do Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức.

Theo Tiến sĩ Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo trên là thành quả hợp tác, nghiên cứu của Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng và Chương trình phát triển Liên hợp quốc thực hiện dựa vào kinh nghiệm khảo sát về tiếp cận công lý đã được tiến hành trước đây. Chỉ số công lý giới thiệu ở hướng tiếp cận mới để đánh giá kết quả tiến trình cải cách luật pháp và tư pháp đang diễn ra ở Việt Nam.

Chỉ số này dựa trên kinh nghiệm thực tế của trên 5.000 người dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội, phản ánh những khía cạnh như: khả năng tiếp cận, sự bình đẳng, tính liêm khiết, độ tin cậy và tính hiệu quả cùng với việc bảo đảm các quyền cơ bản của người dân.

Các tham luận như: Chỉ số công lý – Mối quan hệ với vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân; thảo luận của các đại biểu về việc sử dụng chỉ số vào hoạt động của Hội đồng nhân dân…nhằm cung cấp tài liệu về hiệu quả hoạt động của các định chế nhà nước, trong giải quyết tranh chấp pháp lý và khiếu nại hành chính ở Việt Nam, từ đó nêu ra một số kiến nghị về chính sách góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Việt Nam trong thời gian tới.

VOV

http://vovworld.vn/vi-vn/Tin-tuc/Hoi-thao-Gioi-thieu-bao-cao-ve-Chi-so-cong-ly/194214.vov