SGGP_: Công bố Chỉ số công lý 2015: Chuyển trọng tâm sang tổ chức thực thi pháp luật

(SGGP).- Ngày 16-6, Hội Luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức công bố chỉ số công lý 2015. Đây là chỉ số được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của gần 14.000 người dân trên toàn quốc, cung cấp một nguồn thông tin khách quan để Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân phân tích, đánh giá và giám sát hoạt động tư pháp và bảo đảm công lý, bảo vệ quyền của người dân Việt Nam.

So sánh với kết quả khảo sát 2012, chỉ số 2015 thể hiện những thay đổi tích cực về tiếp cận thông tin và mức hiểu biết pháp luật của người dân, song cũng cho thấy bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội vẫn còn tồn tại. Khuyến nghị chính sách được đưa ra là để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững và chính sách tăng trưởng hiệu quả, cải cách tư pháp là một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là đổi mới hoạt động các cơ quan tư pháp hướng tới xây dựng một nền tư pháp vì dân, đảm bảo trên thực tế các quyền và tự do cá nhân theo Hiến pháp.

Đáng lưu ý, chỉ số này khuyến nghị chuyển trọng tâm từ việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật từ trung ương tới các địa phương.

Anh Phương

– See more at: http://www.sggp.org.vn/phapluat/2016/6/424408/#sthash.U6I920Xp.dpuf

 

http://www.sggp.org.vn/phapluat/2016/6/424408/#sthash.U6I920Xp.dpuf

Viết một bình luận