Radio Vietnam: Công bố “Chỉ số Công lý” tại Việt Nam

Radiovietnam- Chỉ số Công lý phản ánh ý kiến của người dân về hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm công lý và các quyền cơ bản của nhân dân.

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng tổ chức công bố Chỉ số Công lý năm 2012 đánh giá thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân.

Chỉ số được công bố dựa trên kết quả tham khảo ý kiến của hơn 5.000 người dân (có kinh nghiệm thực tế) thuộc nhiều tầng lớp xã hội đang sinh sống ở 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam…Nghe nội dung chi tiết tại đây