Giới thiệu Chỉ số công lý tại Long An

Hoi thao Long An

Sau hội thảo giới thiệu  Chỉ số công lý 2012 vào ngày 06/11/2013 tại Đà Nẵng, Hội Luật Gia Việt Nam, UNDP Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức hội thảo giới thiệu “Chỉ số công lý 2012 – Công cụ mới về giám sát hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh” tại Long An vào ngày 08/11/2013.

Chủ trì buổi hội thảo là PGS.TS, LS Chu Hồng Thanh – Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam và Phó Chủ tịch Tỉnh Long An Trần Hữu Phước chủ trì.

Hội thảo thu hút không chỉ sự quan tâm của các đại biểu của tỉnh Long An mà còn ở một số tỉnh lân cận, như Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang… Hội thảo không chỉ tập trung vào thảo luận những vấn đề của riêng Long An mà còn những vấn đề chung của toàn quốc và những tỉnh lân cận của Long An. Theo Phó chủ tịch Trần Hữu Phước, đây là cơ hội để các cơ quan chính quyền tỉnh Long An nắm bắt được những vấn đề tồn tại của địa phương mình để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phó chủ tịch cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình khi nghiên cứu báo cáo Chỉ số công lý 2012 cũng như các ý kiến trao đổi về bộ chỉ số này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại buổi hội thảo, PGS Chu Hồng Thanh đã nhấn mạnh vấn đề “công lý” cho người dân đã được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam. Như trao đổi của Lê Lợi với Nguyễn Trãi về Lễ Nhạc. Nguyễn Trãi trình với Lê Lợi rằng: “Lễ nhạc chỉ nối lên khi khắp hang cùng ngõ hẻm không còn tiếng kêu than của dân chúng”. Hay Bác Hồ quan tâm rất nhiều đến “công lý” và “công bằng”. Ngay trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, Bác Hồ đã có hẳn một chương để nói về “Công lý” (Chương 8). Trong chương này, Bác đã đề cập nhiều đến những vấn đề phải bảo đảm “bình đằng” và “công bằng” cho người dân. Hội Luật Gia Việt Nam và Nhóm Nghiên cứu cũng chúc mừng Long An đạt vị trí thứ 5 trên 21 tỉnh được khảo sát và được coi là tỉnh dẫn đầu ở khu vực miền nam.

Hội thảo đã thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến, câu hỏi từ các đại biểu Long An, Đồng Tháp và các địa phương khác về phương thức áp dụng Chỉ số công lý 2012 vào công tác giám sát hoạt động các cơ quan tư pháp cấp tỉnh. ./.