Giới thiệu Chỉ số công lý tại Đà Nẵng

Da Nang

Tiếp nối buổi công bố Chỉ số công lý 2012 vào ngày 03/10/2013 tại Hà Nội, vào ngày 06/11/2013, Hội Luật Gia Việt Nam, UNDP Việt Nam phối hợp với UBND Tp. Đà Nẵng tổ chức hội thảo giới thiệu “Chỉ số công lý 2012 – Công cụ mới về giám sát hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh”.

Chủ trì buổi hội thảo là PGS.TS, LS Chu Hồng Thanh – Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam và ông Đào Bá Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, được UNDP Thành phố Đà Nẵng uỷ quyền chủ trì.

Buổi hội thảo không chỉ giới thiệu những thông tin về chỉ số công lý ở phạm vi toàn quốc mà còn trình bày những vấn đề, thông tin và khuyến nghị của riêng Đà Nẵng. Tại buổi hội thảo, PGS Chu Hồng Thanh đã nhấn mạnh vấn đề “công lý” và “công bằng” đã được Bác Hồ quan tâm rất nhiều. Ngay trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, Bác Hồ đã có hẳn một chương để nói về “Công lý” (Chương 8). Trong chương này, Bác đã đề cập nhiều đến những vấn đề phải bảo đảm “bình đằng” và “công bằng” cho người dân.

Hội thảo đã thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến, câu hỏi từ các đại biểu Đà Nẵng nhằm mục tiêu hiểu rõ hơn Chỉ số công lý 2012 để có thể áp dụng được bộ chỉ số này  vào công tác giám sát hoạt động các cơ quan tư pháp cấp tỉnh. Đà Nẵng là tỉnh dẫn đầu trên 21 tỉnh được khảo sát trong phạm vi nghiên cứu Chỉ số công lý 2012, nhưng các đại biểu của Đà Nẵng vẫn còn băn khoăn làm sao có thể nâng hơn nữa chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp và hành chính nhằm giúp người dân có thể tiếp cận công lý tốt hơn./.