Cổng thông tin điện tử Long An: Hội thảo giới thiệu Chỉ số Công lý năm 2012

Ngày 8/11/2013, Hội Luật gia Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, Hội Luật gia tỉnh Long An tổ chức Hội thảo giới thiệu Chỉ số Công lý năm 2012. Tham dự và chủ trì Hội thảo có PGS.TS Chu Hồng Thanh – Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Hữu Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo HĐND các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh Long An.

Quang cảnh hội thảo

Chỉ số công lý là kết quả quá trình hợp tác nghiên cứu giữa Hội Luật gia Việt Nam (VLA), Trung tâm nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) từ năm 2010 cho tới nay. Theo đó, kết quả tổng hợp và phân tích dữ liệu từ 5045 người được phỏng vấn tập trung khảo sát tại 21 tỉnh, thành phố trên cả nước

Chỉ số Công lý là một công cụ định lượng được xây dựng để chuyển tải ý kiến và đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của các định chế nhà nước trong việc đảm bảo công lý và các quyền cơ bản trên thực tế, đồng thời giúp các bên có liên quan đánh giá và giám sát các thay đổi thực chứng về thực thi pháp luật và bảo đảm công lý ở Việt Nam. Chỉ số Công lý năm 2012 dựa trên 5 trục nội dung về thực thi pháp luật và bảo đảm công lý bao gồm: Khả năng tiếp cận; Công bằng; Liêm chính; Tin cậy và hiệu quả và Bảo đảm các quyền cơ bản.

Báo cáo tại Hội thảo cũng nêu một số khuyến nghị chính sách như: tiến trình cải cách tư pháp cần được tiếp tục để đảm bảo công lý và các quyền cơ bản cho người dân trên cơ sở coi trọng mục tiêu phát triển con người hơn mục tiêu phát triển kinh tế; Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính và tư pháp cần ưu tiên đảm bảo các mục tiêu: hiệu quả, liêm chính, có thể tiếp cận, công bằng và dân chủ, đáp ứng các yêu cầu của người dân; Các quyền hiến định cần được luật định và người dân cần được biết về các quyền cơ bản theo các chuẩn mực và pháp luật quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là một quốc gia thành viên; Các cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự cần được cải cách theo hướng: giảm thời gian thụ lý, tăng tính chuyên nghiệp, hiểu quả và cần cải thiện niềm tin của người dân vào các thiết chế công….

PGS.TS.LS Chu Hồng Thanh phát biểu tại hộii thảo

Phát biểu tại buổi Hội thảo, PGS.TS Chu Hồng Thanh – Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho biết: Báo cáo Chỉ số Công lý phản ánh 5 nội dung của quản trị công lý và chế độ pháp quyền theo ý kiến và sự trải nghiệm của người dân, bao gồm khả năng tiếp cận, sự bình đẳng, tính liêm khiết, độ tin cậy cao và tính hiệu quả, cùng với việc bảo đảm các quyền cơ bản. Báo cáo phản ánh chính xác khả năng tiếp cận công lý của người dân, đồng thời cũng đưa ra những khuyến nghị thiết thực về mặt chính sách nhằm khắc phục những bất cập trong việc đảm bảo công lý cho người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội./.

N.T

http://www.longan.gov.vn/tintuc/Pages/201311/20131108153443.aspx

 

Viết một bình luận