Báo Tiền Phong: Mất 41 tháng để giải quyết khiếu nại hồ sơ cấp sổ đỏ

TP – Ngày 3/10, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc công bố chỉ số Công lý- thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012.

Nhiều thông tin đáng lưu tâm được đưa ra như: Gần 43% người được phỏng vấn cho rằng khiếu nại, tranh chấp về đất đai là vấn đề nóng của địa phương. Những người dân được điều tra cho biết, các quy định hiện hành về quyền sử dụng đất và các kế hoạch sử dụng đất không minh bạch ở địa phương làm cho người dân mất lòng tin vào sự an toàn của hạn điền và khiến họ không muốn đầu tư lâu dài vào đất đai.

Ngoài ra, có gần 50% tranh chấp đất đai và khiếu nại về môi trường đang tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm. Thời gian giải quyết trung bình đối với khiếu nại về môi trường là 17 tháng; với khiếu nại về chính sách xã hội là 27 tháng. Đặc biệt với nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải mất 41 tháng.

Hà Nhân

Tiền Phong

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/648942/Mat-41-thang-de-giai-quyet-khieu-nai-ho-so-cap-so-do-tpp.html