Báo Quân đội nhân dân: Chỉ số công lý 2012: Còn nhiều bất cập về đất đai, lao động, môi trường

QĐND – Hơn 20% tranh chấp lao động, khiếu nại chính sách xã hội và môi trường không được giải quyết; gần 50% tranh chấp đất đai và khiếu nại về môi trường đang tồn đọng, chưa được giải quyết xong; tranh chấp kinh tế và dân sự được giải quyết tốt hơn các loại tranh chấp khác, tỷ lệ đã giải quyết hơn 70%… Đó là những số liệu được Viện Nghiên cứu lập pháp của ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố tại hội nghị về “Chỉ số Công lý 2012 (JUPI)” với chủ đề: “Thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân”. Hội nghị tổ chức tại Hà Nội, sáng 12-11.

Chỉ số Công lý là kết quả quá trình hợp tác nghiên cứu giữa Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Chưo?ng trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) từ năm 2010 đến nay. Đây là các chỉ báo về những tồn tại, hạn chế trong tiếp cận công lý và bảo vệ quyền của người dân nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách, giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt hơn cải cách luật pháp và tư pháp.

Theo báo cáo năm 2012, dựa trên khảo sát hơn 5000 người dân ở 21 tỉnh, thành phố cho thấy, các loại tranh chấp phổ biến nhất theo thứ tự là tranh chấp lao động, kinh tế và đất đai…

NGUYÊN MINH

Theo báo Quân đội nhân dân

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/2/98/98/272603/Default.aspx