Báo Hà Nội Mới: Công bố Chỉ số công lý năm 2012

(HNM) – Ngày 3-10, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức lễ công bố Chỉ số công lý năm 2012: Thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân.

Trước đó, 5.045 người ở 21 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được nhóm nghiên cứu lựa chọn phỏng vấn ngẫu nhiên để thu thập các đánh giá về cơ chế tiếp cận thông tin; hiệu quả hoạt động của các định chế nhà nước trong giải quyết tranh chấp pháp lý và khiếu nại hành chính ở Việt Nam…

Kết quả cho thấy, vướng mắc phổ biến giữa doanh dân với cơ quan quản lý nhà nước là về thuế và thủ tục kinh doanh; giữa doanh dân với nhau là về vay vốn ngân hàng. Trong quan hệ lao động, có tới 59% tranh chấp là về tiền lương. Vẫn theo kết quả khảo sát, có gần 50% tranh chấp đất đai và khiếu nại về môi trường đang tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm. Thời gian xử lý khiếu nại về môi trường trung bình là 17 tháng. 41 tháng là thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ Bách

Hà Nội Mới

http://m.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/621311/cong-bo-chi-so-cong-ly-nam-2012