Báo điện tử Chính phủ: UNDP công bố ấn phẩm Chỉ số công lý 2012

(Chinhphu.vn) – Ngày 12/11, Hội Luật gia Việt Nam (VLA) phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) giới thiệu ấn phẩm “Chỉ số công lý – Thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012”. 

Ấn phẩm này báo cáo tổng hợp các kết quả chỉ số Công lý ở các địa phương như: Thực trạng tiếp cận công lý và bảo vệ các quyền cơ bản cho người dân; hiệu quả hoạt động của các định chế nhà nước trong giải quyết tranh chấp pháp lý và khiếu nại hành chính… Từ đó, báo cáo nêu ra một số khuyến nghị về chính sách góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Việt Nam trong thời gian tới.

Báo cáo dựa trên 5 trục nội dung về thực thi pháp luật và bảo đảm công lý gồm: Khả năng tiếp cận, công bằng, liêm chính, sự tin cậy hiệu quả và bảo đảm các quyền cơ bản.

Nhìn chung, ấn phẩm Chỉ số công lý 2012 đưa ra thông điệp về một hệ thống tư pháp hiệu quả, đáng tin cậy, chuyên nghiệp và dễ tiếp cận là kỳ vọng của người dân. Qua đó khẳng định, cải cách tư pháp và nâng cao hiệu quả của pháp luật là nhu cầu cần thiết phục vụ phát triển con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo cũng đề xuất việc sử dụng Chỉ số công lý như một công cụ mới cho việc phân tích và hoạch định chính sách pháp luật, tư pháp. Đồng thời, đây cũng là công cụ hữu hiệu tạo điều kiện cho các cơ quan Nhà nước thực hiện trách nhiệm giải trình về hiệu quả hoạt động của các thiết chế công, các nỗ lực đảm bảo công lý, công bằng, bình đẳng của Chính phủ đối với nhân dân.

Chỉ số này được thực nghiệm trên quy mô lớn lần đầu tiên vào năm 2012, tập trung ở 21 tỉnh (gồm Hà Nội, TPHCM, 19 tỉnh còn lại được lựa chọn ngẫu nhiên) và khảo sát trên 5.045 người. Về cơ bản, Chỉ số công lý 2012 xây dựng dựa trên tham khảo kinh nghiệm quốc tế về đo lường công lý, pháp quyền, quản trị quốc gia.

Phan Trang

http://baodientu.chinhphu.vn/The-gioi-va-Viet-Nam/UNDP-cong-bo-an-pham-Chi-so-cong-ly-2012/185519.vgp