Báo Đà Nẵng: Đà Nẵng dẫn đầu về Chỉ số công lý

Ngày 6-11, tại Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng tổ chức giới thiệu Chỉ số công lý năm 2012: công cụ mới về giám sát hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh.

Chỉ số công lý năm 2012 dựa trên 5 trục nội dung về thực thi pháp luật và bảo đảm công lý gồm: khả năng tiếp cận, công bằng, liêm chính, sự tin cậy hiệu quả và bảo đảm các quyền cơ bản. Nhóm nghiên cứu cho biết, thông qua cách tiếp cận người dân ở 5 trục nội dung về thực thi pháp luật cho thấy sự chênh lệch tương đối lớn giữa các tỉnh.

Theo đó, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu về mức độ hài lòng của người dân khi tham gia các dịch vụ hành chính, pháp lý, dịch vụ công… Mức độ liêm chính trong giải quyết công việc, tranh chấp, các thành phố lớn nhìn chung chỉ số thấp, chỉ có Đà Nẵng cải thiện tốt.

Kết quả trên thông qua việc tổng hợp và phân tích dữ liệu từ hơn 5.000 người được phỏng vấn tại 21 tỉnh, thành phố, được lựa chọn ngẫu nhiên khác trong năm 2012. PGS, TS Chu Hồng Thanh, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, chỉ số này cung cấp một điểm tham chiếu hữu ích cho các biện pháp cải cách tiếp theo, nhằm làm hệ thống tư pháp và luật pháp của Việt Nam ngày càng có hiệu quả, nhạy bén hơn, đáp ứng với nhu cầu và nguyện vọng của người dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công lý dễ dàng hơn…

An Nhiên

http://www.baodanang.vn/channel/5399/201311/da-nang-dan-dau-ve-chi-so-cong-ly-2284459/