Trí thức trẻ: Lao động, tiền lương vẫn nhức nhối chuyện công bằng

Theo báo cáo Chỉ số công lý 2012 (JUPI), các loại tranh chấp phổ biến nhất theo thứ tự là tranh chấp lao động, kinh tế và đất đai. Sáng ngày 12/11/2013, Viện Nghiên cứu Lập Pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã công bố báo cáo “Chỉ số công lý 2012 (JUPI)”: … Đọc tiếp