Báo Quân đội nhân dân: Chỉ số công lý 2012: Còn nhiều bất cập về đất đai, lao động, môi trường

QĐND – Hơn 20% tranh chấp lao động, khiếu nại chính sách xã hội và môi trường không được giải quyết; gần 50% tranh chấp đất đai và khiếu nại về môi trường đang tồn đọng, chưa được giải quyết xong; tranh chấp kinh tế và dân sự được giải quyết tốt hơn các loại tranh … Đọc tiếp