Báo Tầm Nhìn: Giới thiệu báo cáo “Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân”

Ngày 11/11, tại thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức hội thảo giới thiệu báo cáo “Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người … Đọc tiếp

Báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh: Giới thiệu chỉ số công lý đến đại biểu dân cử

(PLTPHCM)- Ngày 11-11, Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ QH) và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo giới thiệu báo cáo. Chỉ số công lý 2012 (JUPI): Thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân tại TP Cần Thơ nhằm … Đọc tiếp