VOV: Hội thảo Giới thiệu báo cáo về Chỉ số công lý

(VOV5) – Hội thảo giới thiệu báo cáo “Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012” diễn ra ngày 11/11, tại thành phố Cần Thơ, do Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chương … Đọc tiếp