Báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh: Giới thiệu chỉ số công lý đến đại biểu dân cử

(PLTPHCM)- Ngày 11-11, Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ QH) và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo giới thiệu báo cáo. Chỉ số công lý 2012 (JUPI): Thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân tại TP Cần Thơ nhằm … Đọc tiếp