Giới thiệu Chỉ số công lý tại Long An

Sau hội thảo giới thiệu  Chỉ số công lý 2012 vào ngày 06/11/2013 tại Đà Nẵng, Hội Luật Gia Việt Nam, UNDP Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức hội thảo giới thiệu “Chỉ số công lý 2012 – Công cụ mới về giám sát hiệu quả hoạt động của các … Đọc tiếp